Vill du förändra ett beteende eller få hjälp att sätta upp tydliga mål?
Har du just nu svårt att vara din egen coach?

I vissa situationer kan du ha nytta av att bli coachad av någon annan än dig själv. Det brukar vara bra när du känner att du inte kommer vidare i din förändringsprocess eller när du fastnar i oönskade beteenden eller tankemönster. Då kan du behöva hjälp att se din situation utifrån nya perspektiv och ibland få med dig fler verktyg att jobba vidare med på egen hand.

Jag tar emot enskilda klienter på kvällar och helger. Om du vill bli coachad vid ett fysiskt möte, över telefon eller skype, det bestämmer du!

Välkommen att kontakta mig för mer information!

Annonser